Nieuwenhuis Infra biedt hoogwaardige oplossingen voor uiteenlopende infra vraagstukken. Wij zijn thuis in:

  • Terreininrichting, inclusief verhardingen, riolering, drainage, etc.
  • Bouw- en woonrijp maken van terreinen
  • Rioolwerkzaamheden; aanbrengen of vervangen van riolen, inclusief aanbrengen van randvoorzieningen
  • Aanbrengen halfverhardingen en (sier)bestrating
  • Aanleg van kunstwerken, damwanden en beschoeiingen
  • Realisatie van natuurbouwprojecten.

3D Machinebesturing

Tevens werken wij met GPS en 3D-machinebesturing. Dat betekent dat wij de AutoCAD tekening van de opdrachtgever kunnen inlezen. Van het platte lijnenspel maken we een digitaal 3D model. Dit bestand geeft hoogtes, lijnen en co√∂rdinaten aan. Dit bestand dragen we over aan de machinist via de ‘cloud’ of USB-stick en hij leest dit in in zijn apparatuur in de machine. De GPS heeft een nauwkeurigheid tot 2,5 cm nauwkeurig. Bijkomend voordeel is ook dat we de KLIC-melding digitaal invoeren in het bestand en dat de machinisten dus altijd over een KLIC-melding beschikking op het werk.